niimura, ken - ganbare nihon!

niimura, ken - ganbare nihon!